• Hrvatski
 • English

 • Aplikacije za EU projekte

  Program IPA (instrument for pre-accession assistance) je glavni instrument pomoći EU za države kandidatkinje (Hrvatsku, Makedoniju i Tursku) i potencijalne kandidatkinje (države tvz. Zapadnog Balkana) od 2007. do 2013. godine. IPA zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD.

  U našem radu specijalizirali smo se za izradu IPA projekata iz područja gospodarenja otpadom te smo izradili 5 aplikacija za sufinanciranje izgradnje Županijskih centara za gospodarenje otpadom (Bikarac – Šibenik, Lećevica – Split, Kaštijun – Pula, Marišćina – Rijeka, Vukovarsko-srijemska županija). Od navedenih projekata, 3 su uspješno završena i odobrena od strane Europske komisije uz značajna dobivena grant sredstva, dok je jedan (Lećevica) još u tijeku.

  Reference

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

  Europska komisija