• Hrvatski
  • English

  • Due diligence

    U trenutku donošenja odluke o kupnji odnosno spajanju ili priprajanju kompanija, iznimno je važno raspolagati pravim i točnim informacijama o stanju u kojem nalazi promatrano društvo. Do sada smo obavili nekoliko dubinskih snimaka raznih kompanija te managementu omogućili razumnu osnovu za donošenje odluke.

    Reference