• Hrvatski
 • English

 • O nama

  Jeličić d.o.o. za računovodstvene i financijske usluge osnovano je 1992. godine, a 1994. godine mijenja djelatnost u usluge revizije te je specijalizirano za pružanje usluga s područja računovodstva, poreznog savjetovanja, financijskih usluga i kontrole. Sjedište društva je u Badalićevoj 26c, Zagreb.

  Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt 19318-95. Temeljni kapital iznosi 153.500,00 kn i uplaćen je u cjelosti. Član uprave je Ana Jeličić. Društvo je član Hrvatske revizorske komore, s ovlaštenjem za obavljanje usluga revizije.

   

  Osiguranje

  Društvo je osigurano kod osiguravajućeg društva Merkur osiguranje d.d. iz Zagreba. Predmet osiguranja je zakonska odgovornost prema poduzetnicima, za štetu nastalu istima pri obavljanju revizije.

   

  Zaposlenici

  U poduzeću su stalno zaposlena dva ovlaštena revizora s dugogodišnjim iskustvom na području revizije i računovodstva, tri računovođe koji obavljaju i poslove revizije te dva mlađa asistenta u računovodstvu i reviziji. Svojim timom jamčimo visoku kvalitetu usluga, profesionalnosti, odgovornosti, ažurnosti, stalno obučavanje zaposlenika, međusobnu suradnju i savjetovanja s vanjskim suradnicima te vrhunsku vrijednost za klijente.

   

  Usluge

  Naša djelatnost obuhvaća sljedeće usluge: feasibility studije, cost-benefit analize i aplikacije za EU projekte, izrade poslovnih planova, revizije i evaluacije EU projekata, reviziju, računovodstvo, porezno savjetovanje te financijsku analizu i kontrolu. Najviše usluga obavljamo u proizvodnim, građevinskim, uslužnim i trgovačkim društvima, neprofitnim organizacijama, u trgovini na veliko i malo, projektiranju, zastupanju inozemnih tvrtki, savjetovanju u vezi s poslovanjem i upravljanjem te obrtima i slobodnim zanimanjima.