• Hrvatski
 • English

 • Poslovno i porezno savjetovanje

  Porezno savjetovanje je pružanje usluga savjetovanja vezano uz primjenu poreznih propisa, prvenstveno Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak i drugih propisa koji su vezani uz poreznu problematiku. Pod time podrazumijevamo i davanje savjeta o poreznim pitanjima te izradu poreznih prijava.

  Za svaki konkretni slučaj obavljamo porezni uvid. Cilj je jasno prikazati porezni položaj klijenta i ponuditi optimalno rješenje, minimizirajući učinke brojnih poreznih aspekata s kojima se suočavaju.

  Usluge poreznog savjetovanja koje pružamo su:

  – preventivni porezni savjeti

  • trajna poslovna suradnja
  • kontinuirano praćenje klijenta
  • porezno planiranje – optimum poreznog tereta

  – porezni due diligence

  – podnošenje poreznih prijava u ime poreznog obveznika (izrada, ispunjavanje, dostava te nadzor vođenja poreznih evidencija)

  Reference

  Nacionalni plan djelovanja na okoliš