• Hrvatski
 • English

 • Računovodstvo

  Usluge računovodstva koje pružamo su:

  – mjesečno

  • obrada, kontiranje i knjiženje računovodstvene dokumentacije;
  • otvaranje i vođenje sintetičke i analitičke evidencije Glavne knjige;
  • vođenje knjiga URA i IRA;
  • obračun plaća;
  • sastavljanje izvješća o plaćama (JOPPD);
  • obračun poreza na dodanu vrijednost – obrazac PDV, PDV-S, PDV-ZP;

  – tromjesečno

  • sastavljanje tromjesečnog statističkog izvještaja;
  • obračun poreza na dodanu vrijednost;

  – godišnje

  • sastavljanje godišnjih financijskih izvješća (GFI-POD);
  • izrada prijave poreza na dobit sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak (obrazac PD, račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, obračun naknade za općekorisne funkcije šuma,  turističke članarine, obračun članarina);
  • obračun amortizacije osnovnih sredstava;
  • izrada IP kartica;
  • izvješće o plaćama RAD-1G;
  • izrada poreznih prijava za građane;

  – dodatne usluge

  • financijsko, projektno i računovodstveno savjetovanje;
  • posebne analize i izvješća prema potrebama i zahtjevima korisnika;
  • izrada investicijskih programa prema potrebama i zahtjevima korisnika;
  • stručna podrška prilikom osnivanja kompanije;
  • komunikacija s državnim institucijama;
  • obračun drugog dohotka;
  • te druge usluge koje korisnici mogu zahtijevati.

   

  Reference