Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

15.04.2021.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori („Narodne novine“ , broj 66/91 i 73/91) i članka 88. Statuta Hrvatske gospodarske komore („Narodne novine“ , broj 39/16), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 06. sjednici je donijela Odluku o financiranju Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu Komora), te ćemo se u ovom blogu osvrnuti na postojeću zakonsku regulativu koja propisuje obvezu i način plaćanja članarine za HGK u 2021.

Financiranje u 2021.

Odlukom se utvrđuje način financiranja Komore, izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore te tijelo ovlašteno za nadzor nad njihovim obračunom i naplatom. Sredstva za  rad Komore će se osiguravati, pored ostalog i iz sredstava članarine. Visina članarine i nadalje ovisi o grupi u koju se poduzetnici razvrstavaju. Nije došlo do promjene kriterija za razvrstavanje niti do promjene u visini članarine u odnosu na 2020.

Oslobođenja

Od obveze plaćanja članarine se i nadalje oslobađaju poduzetnici:

-nad kojima je otvoren stečajni postupak

-za koje je pokrenut postupak likvidacije

Osim toga, od plaćanja članarine oslobođeni su i poduzetnici koji su osnovani i upisani u Sudski registar:

-nakon 1.1.2020., a koji su temeljem Odluke iz Nar. nov., br. 4/20 bili oslobođeni plaćanja članarine u razdoblju od jedne godine od dana osnivanja ne plaćaju članarinu narednih godinu dana,

-nakon 1.1.2021. – oslobođeni su plaćanja članarine u razdoblju od dvije godine od dana osnivanja.

Popis djelatnosti oslobođenih plaćanja članarine prema NKD 2007.:

Područje Odjeljak Skupina Razred Naziv
C 32 32.4 32.40 Proizvodnja igara i igračaka
H 49 49.3 49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
H 49 49.3 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
I 56 56.1 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
I 56 56.2 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
I 56 56.3 56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
J 59 59.1 59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova
N 82 82.3 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
P 85 85.5 85.51 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
P 85 85.5 85.52 Obrazovanje i poučavanje u području kulture
R 90 90.0 90.01 Izvođačka umjetnost
R 90 90.0 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
R 90 90.0 90.03 Umjetničko stvaralaštvo
R 90 90.0 90.04 Rad umjetničkih objekata
R 92 92.0 92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja
R 93 93.1 93.11 Rad sportskih objekata
R 93 93.1 93.12 Djelatnosti sportskih klubova
R 93 93.1 93.13 Fitnes centri
R 93 93.1 93.19 Ostale sportske djelatnosti
R 93 93.2 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
R 93 93.2 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

Zatražite sastanak

Jedan ste klik udaljeni od sastanka!

Zatražite ga ovdje

Nakon što smo postali dio švicarske energetske grupacije imali smo potrebu u potpunosti restrukturirati poslovanje što je zahtijevalo potporu kvalitetnog partnera za financijsku analizu, podršku u postavljanju procesa te njihovu provedbu. Danas svi ti procesi djeluju nezamislivo bez Jeličić revizije koju sada smatramo neizostavnim djelom našeg poslovanja.
Mateo Markoč
Proenergy d.o.o.
Surađujemo s uredom od samog početka poslovanja poliklinike, svi djelatnici ureda pokazuju izuzetnu profesionalnost u vođenju knjiga poliklinike ali i kreativnost i susretljivost u financijskom i poreznom savjetovanju.
Ivana Pentz
Poliklinika Fleur d.o.o.
U industriji standardizacije i certificiranja potrebna je iznimna preciznost i točnost. Dugogodišnja suradnja s Jeličić revizijom za nas predstavlja dodanu vrijednost naših standarda prema svim klijentima u nakladništvu.
Igor Kern
ABC Hrvatska