Rokovi za predaju GFI za 2020. godinu

25.01.2021.

Na stranicama Ministarstva financija objavljena je obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020.

https://mfin.gov.hr/vijesti/obavijest-o-rokovima-predaje-godisnjih-financijskih-izvjestaja-i-ostale-racunovodstvene-dokumentacije-za-2020/3140

Javna objava

Poduzetnici su dužni godišnje izvješće s pripadajućim revizorskim izvješćem dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave najkasnije u roku od osam mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine, a godišnje konsolidirane financijske izvještaje s pripadajućim revizorskim izvješćem u roku od deset mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine.

Izjava o neaktivnosti

Poduzetnik je dužan dostaviti Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu do 30. lipnja tekuće godine Financijskoj agenciji ako tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama.

Financijski podaci za statističke i druge potrebe

(1) Poduzetnici i pravne i fizičke osobe u posebnim okolnostima dužni su za statističke i druge potrebe Financijskoj agenciji do 30. lipnja tekuće godine dostaviti bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) U posebnim okolnostima poduzetnik koji do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu Financijskoj agenciji dostavi izvještaje radi javne objave, pod uvjetom da mu je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, može istodobnom dostavom dodatnih podataka ispuniti  obvezu predaje.

Obveza konsolidacije

Matično društvo dužno je obvezu konsolidacije prijaviti Registru godišnjih financijskih izvještaja najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

ROK OPIS
Do 30. lipnja 2021. godine Dostava statističkih izvješća (bilanca, račun dobitka i gubitka, dodatni podatci), GFI–POD u FINA-u
Do 30. lipnja 2021. godine Matično društvo prijavljuje Registru godišnjih financijskih izvještaja obvezu konsolidacije
Do 31. kolovoza 2021. godine Dostava financijskih izvješća za javnu objavu u FINA-u
Do 31. listopada 2021. godine Dostava konsolidiranih financijskih izvješća za javnu objavu u FINA-u

Zatražite sastanak

Jedan ste klik udaljeni od sastanka!

Zatražite ga ovdje

Nakon što smo postali dio švicarske energetske grupacije imali smo potrebu u potpunosti restrukturirati poslovanje što je zahtijevalo potporu kvalitetnog partnera za financijsku analizu, podršku u postavljanju procesa te njihovu provedbu. Danas svi ti procesi djeluju nezamislivo bez Jeličić revizije koju sada smatramo neizostavnim djelom našeg poslovanja.
Mateo Markoč
Proenergy d.o.o.
Surađujemo s uredom od samog početka poslovanja poliklinike, svi djelatnici ureda pokazuju izuzetnu profesionalnost u vođenju knjiga poliklinike ali i kreativnost i susretljivost u financijskom i poreznom savjetovanju.
Ivana Pentz
Poliklinika Fleur d.o.o.
U industriji standardizacije i certificiranja potrebna je iznimna preciznost i točnost. Dugogodišnja suradnja s Jeličić revizijom za nas predstavlja dodanu vrijednost naših standarda prema svim klijentima u nakladništvu.
Igor Kern
ABC Hrvatska