Računovodstvo i financije


Jeste li znali?

Jeste li znali da za računovodstvene prekršaje temeljem lošeg i pogrešnog vođenja poslovnih knjiga i financija uvijek odgovara tvrtka, čak i ako je angažirala vanjsko računovodstvo? Posljedice su visoke kazne za tvrtku i za ovlaštene osobe koje ju zastupaju.

Jeličić revizija ima tradiciju dužu od 27 godina vođenja računovodstva i financija po najvišim standardima znanja i etike.


Vodili smo više od XY poreznih i inspekcijskih nadzora od kojih su svi prošli pozitivno za tvrtke kojima smo mi pružali računovodstvene i financijske usluge te usluge poreznog i poslovnog savjetovanja.

Usluge računovodstva koje pružamo su:

  • Mjesečno: između ostaloga uključuje obradu, kontiranje i knjiženje računovodstvene dokumentacije; otvaranje i vođenje sintetičke i analitičke evidencije Glavne knjige; vođenje knjiga URA i IRA; obračun plaća; sastavljanje izvješća o plaćama (JOPPD); obračun poreza na dodanu vrijednost – obrazac PDV, PDV-S, PDV-ZP;
  • Tromjesečno: između ostaloga uključuje sastavljanje tromjesečnog statističkog izvještaja; obračun poreza na dodanu vrijednost;
  • Godišnje: između ostaloga uključuje sastavljanje godišnjih financijskih izvješća (GFI-POD); izrada prijave poreza na dobit sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak (obrazac PD, račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, obračun naknade za općekorisne funkcije šuma, turističke članarine, obračun članarina); obračun amortizacije osnovnih sredstava; izrada IP kartica; izvješće o plaćama RAD-1G; izrada poreznih prijava za građane;
  • Dodatne usluge: financijsko, projektno i računovodstveno savjetovanje; posebne analize i izvješća prema potrebama i zahtjevima korisnika; izrada investicijskih programa prema potrebama i zahtjevima korisnika; stručna podrška prilikom osnivanja kompanije; komunikacija s državnim institucijama; obračun drugog dohotka; te druge usluge koje korisnici mogu zahtijevati.

Zatražite sastanak

Jedan ste klik udaljeni od sastanka!

Zatražite ga ovdje

Nakon što smo postali dio švicarske energetske grupacije imali smo potrebu u potpunosti restrukturirati poslovanje što je zahtijevalo potporu kvalitetnog partnera za financijsku analizu, podršku u postavljanju procesa te njihovu provedbu. Danas svi ti procesi djeluju nezamislivo bez Jeličić revizije koju sada smatramo neizostavnim djelom našeg poslovanja.
Mateo Markoč
Proenergy d.o.o.
Surađujemo s uredom od samog početka poslovanja poliklinike, svi djelatnici ureda pokazuju izuzetnu profesionalnost u vođenju knjiga poliklinike ali i kreativnost i susretljivost u financijskom i poreznom savjetovanju.
Ivana Pentz
Poliklinika Fleur d.o.o.
U industriji standardizacije i certificiranja potrebna je iznimna preciznost i točnost. Dugogodišnja suradnja s Jeličić revizijom za nas predstavlja dodanu vrijednost naših standarda prema svim klijentima u nakladništvu.
Igor Kern
ABC Hrvatska

Aktualne EU novosti