Revizija


Jeste li znali?

Jeste li znali da su obveznici revizije financijskih izvještaja sve tvrtke koje prelaze pokazatelje u barem dva od sljedeća tri uvjeta:

  • iznos ukupne aktive 15.000.000,00 kn
  • iznos prihoda 30.000.000,00 kn
  • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine iznosi najmanje 25

Jeličić revizija Vam može pomoći u procesu svih vrsta revizija i analizi potrebnih procesa ili zakonskih obveza.


Jeličić revizija obavlja sljedeće revizije:

  • Revizija financijskih izvješća koja uključuje reviziju bilance, računa dobiti i gubitka, izvješća o novčanom tijeku, izvješća o promjeni glavnice te bilješki vezanih uz ta izvješća.
  • Revizija povećanja temeljnog kapitala je postupak koji se provodi temeljem obveze iz Zakona o trgovačkim društvima kod povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva ulozima u stvarima ili u pravima te kod povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva (rezervi i zadržane dobiti). Odluka o povećanju temeljnog kapitala ne može se donijeti prije nego što revizor ispita posljednja godišnja financijska izvješća i odobri ih.
  • Revizija osnivanja poduzeća je postupak propisan Zakonom o trgovačkim društvima u određenim slučajevima pri osnivanju trgovačkog društva, kao npr. pri osnivanju unosom stvari ili prava.
  • Revizija EU projekata je proces verifikacije troškova proizašlih iz projekata financiranih bespovratnim sredstvima projekata financiranih bespovratnim sredstvima dodijeljenim iz EU fondova. Po završetku takvog projekta, potrebno je obaviti njegovu reviziju te ugovornom tijelu predati revizijski izvještaj, zajedno sa završnim izvještajem projekta. Revizor potvrđuje jesu li svi nastali troškovi na projektu zaista opravdani, jesu li predviđeni budgetom projekta te jesu li usklađeni s kriterijima EU o prihvatljivosti troškova. Revizija EU projekata zahtijeva izvrsno poznavanje propisa i smjernica EU, kao i iskustvo u njezinom provođenju.
  • Revizija statusnih promjena
  • Obavljanje ostalih revizijskih usluga

Zatražite sastanak

Jedan ste klik udaljeni od sastanka!

Zatražite ga ovdje

Nakon što smo postali dio švicarske energetske grupacije imali smo potrebu u potpunosti restrukturirati poslovanje što je zahtijevalo potporu kvalitetnog partnera za financijsku analizu, podršku u postavljanju procesa te njihovu provedbu. Danas svi ti procesi djeluju nezamislivo bez Jeličić revizije koju sada smatramo neizostavnim djelom našeg poslovanja.
Mateo Markoč
Proenergy d.o.o.
Surađujemo s uredom od samog početka poslovanja poliklinike, svi djelatnici ureda pokazuju izuzetnu profesionalnost u vođenju knjiga poliklinike ali i kreativnost i susretljivost u financijskom i poreznom savjetovanju.
Ivana Pentz
Poliklinika Fleur d.o.o.
U industriji standardizacije i certificiranja potrebna je iznimna preciznost i točnost. Dugogodišnja suradnja s Jeličić revizijom za nas predstavlja dodanu vrijednost naših standarda prema svim klijentima u nakladništvu.
Igor Kern
ABC Hrvatska

Aktualne EU novosti